*Special Prize Winner

Young Talent

(Age 9 & Under)

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

James Kim, Haoyu Gu, Yuxin Wang, Fauve Corbett Mackinlay

Cello

Zhen Fang

Guitar

Matthea Zhao, Zhilu Wang,

Wenxiao Hu Ada*

Piano

Wong Ho Hei

Violin

Jacob Dyakonov*

Vocal

Silver Prize

⭐⭐⭐

ZhuoXin (Zoe) Ping, Austin Niu, Ioana Rebegel, Kate Tay*

Cello

Siyaphat Premprayoonwongsa, Jeffren Leliga*, Lucas Tsang, Nikki Lau, Henry Yiu Wheat, Scarlett Ho, Charles Peng, Youer Chen*, Bentley Penn*, Michael Gudjalov*, Jane Ho, Natsha Phihakendr, Mingran Shi, Yuxin Jia, Michelle Ziqi Zhu, Blaike Stephen*, Zhilong Wang, Natalie Jiang, Muting Xi, Yiwei Shen, Yue Yu, Cheni Lyu, Yuetong Song, Zixin Yang, He Zhu, Hongyu Lideng, Mingzhi Li

Piano

Dongeun Kim, Johnson Qu, Nikki Zhuo, Julia Burkali

Violin

Emily-Yunfei Liang

Vocal

Bronze Prize

Adair Kim, Natalie Qin, Toni Louise Caguioa, Emma Ruyu Feng, Hou Chun Chau, Haoqiu Duan, Dominic Wang, Yutong Zhou,  Ruihan Fu, Yizhong, Yuqian Gu, Leo Zhang-Wei

Piano

Kloe Chin, Zixuan Yang, 

Hongwen Qian, Aubrey No

Violin

Honourable Mention

Mingxuan Zhang, Chenyu Sun, Suyu Tian, Ruiqi Li, Shiyu Jin, Chenxi Cui, Heliang Zhang, Jingwen Hu, Weiwei Shan, Yunna Tian, Hanqi Ge

Piano