*Special Prize Winner

Young Talent

(Age 6 & Under)

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Nicholas Teixeira*

Guitar

Hey Ching Cheung, Elise Bullock

Harp

Guillaume Bénoliel, Felix Suo, Chenyang Zhou

Piano

Apollo Premadasa*

Trombone

Theodora Chung

Violin

Silver Prize

⭐⭐⭐

Jarvis Chan

Harp

Yanxuan He, Sara Gudjalov*, Hongqi Zhang, Caroline Wang, Daisy Wang, Yuchen Zhao, Louis Boxuan Zhang, Lum Wei Xuan, Yiling Shi

Piano

Alice Hoisington

Violin

Bronze Prize

Maae Khunawanichkun*, Chengrui Jiang, Alyssa Wu, Jinzhe Yang, Yu Lan, Cici Wu, Patrick Peijun Song, Chenyu Zhou, Man Choi Chau, Dongkun Yao

Piano

Qiyu You Judy, Yuhuan Dong Marco

Violin

Honourable Mention

Yuchen Jiang, Keli Yang, Tianhao Gai

Piano