*Special Prize Winner

Master

(Age 28 and Under)

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Chenming Wang

Violin

Jeanne Hourez

Piano

TaeYoung Kang

Vocal

Joseph Ingle*

Guitar

Silver Prize

⭐⭐⭐⭐

Qiran Chen

Clarinet

Zhiyong Xu

Violin

Elizabeth Heryawan*

Piano

Yixuan Qian

Vocal

Bronze Prize

⭐⭐

Leiyu Pan

Piano