*Special Prize Winner

​*Masterclass Prize Winner

Young Master

(Age 18 & Under)

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Huiying Cao, Lilla Szabó

Cello

Shenghan Gao*

Organ

Adrian King**

Piano

Emilia Szłapa*

Violin

Silver Prize

⭐⭐⭐⭐

Aine Oo

Clarinet

Can Long

Guitar

Jinhyun Kim, Marien Femerling, Mengguo Li

Piano

Nadya Anne Keeney

Violin

Bronze Prize

⭐⭐

Sihan Lu, Yiting Kong, Siyu Zheng, Qinghang Shang

Piano