Classical Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Hujie Chen

Clarinet

Jeanne Hourez

Piano

Jieyu Song*, Zhiyong Xu

Violin

Fuyao Li

Viola

Silver Prize

⭐⭐⭐

Daniel Stang, Cheni Lyu

Piano

Sizhe Fang

Cello

Bronze Prize

Zuyuan Miao, He Zhu

Piano

 

 

*Special Prize Winner

Baroque Composition

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Anastasia Vysoka

Vocal

Kevin Li

Viola

Albert Zeng

Violin

Alice Hoisington, Mingzhi Li

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Amelia Duan, Wenbo Wang, Vicky Lin

Violin

Mingzhi Li, Na Wang

Piano

Bronze Prize

Not Awarded