*Special Prize Winner

​*Masterclass Prize Winner

Young Talent

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

James Kim*, Szabó

Cello

Xinyi Shen*

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Amir Pedersoli

Piano

Jiayan Pan

Violin

Bronze Prize

Maeve O'neill

Cello

Dustin Correa

Piano

 

Young Artist

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Hujie Chen*

Clarinet

Silver Prize

⭐⭐⭐

Grace Yeo

Piano

Bronze Prize

Claire Wong

Piano

Tianyi Xiang

Violin

 

Master

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Hujie Chen*

Clarinet

Silver Prize

⭐⭐⭐

Dinu Stefan

Violin

Meghan Barron

Piano

Bronze Prize

Xiaomo Zhang

Piano