*Special Prize Winner

​*Masterclass Prize Winner

Age 6 & Under

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Caroline Wang

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Maxim Ryan

Piano

Bronze Prize

Andy Yong

Violin

 

Age 9 & Under

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Dawson Ma

Cello

Guillaume Benoliel, Enhao Sang, Xiaocheng Zhu, Jane Ho, Marco Liang

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Yining Zhu, Lo Tsz Yan, Feihong Lu, Yandong Liu, Angela Zhu

Piano

Bronze Prize

Anne Cohen, Mary Halvorson, Edward Lei, Clayton Hinton, Sarah Nisse

Piano

 

Age 12 & Under

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Luke Eggert*

Violin

Daniel Stang*, Hoa-Tinh Le*, Enyu Zhang, Zexi Yu

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Annabel Rae Ng

Violin

Yucen Jin, Sophia An, Victor Guan

Piano

Bronze Prize

Ailin Guo, Dahua Lu, Jessica Zhang, Lucas Wilson

Piano

 

Age 15 & Under

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Amir Pedersoli, Ningfei Yuan, Yufei (Kylie) Chen, Gilli Jones

Piano

Meredith Hau

Harp

Silver Prize

⭐⭐⭐

Vinsson Li, Dean An, Christopher Elmebrandt

Piano

Bronze Prize

Sarah Chung, Jen-Ho Park, Yubai Chen, Kentor Yamazaki, Howard Chou-hao Tong

Piano

 

 

Age 18 & Under​

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Liwei Yang, Lingtong Guan*

Piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Fatima Sadiq

Violin

Sebastian Wang

Piano

Bronze Prize

William Dong, Suyan Qin

Piano