Etude
 

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Amanda Tun

oboe

Silver Prize

⭐⭐⭐

Zhiyan Liu

piano 

Bronze Prize

Romario Field

flute

 
Original Composition
 

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Chantal Badayos / Eva Zihan Wang

piano

Silver Prize

⭐⭐⭐

Larissa Chan Mei Huen

piano

Bronze Prize

Melisa Velazquez

piano

 
Sonata
 

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐

Gaia Trionfera / Jinyeong Oh / Yi Wang

violin

Silver Prize

⭐⭐⭐

Leung Yui Chit

oboe

Alex Huang Yuan Yu / Mya Sinuo Li

piano

Bronze Prize

Xinya Demi Cai / Genevieve Seow Yi Xuan

piano

 
Chamber Music
 

Gold Prize

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Kaitlin Hill & Rachel Hill

violin & violin

Silver Prize

⭐⭐⭐⭐

Xiran Mo & Zhenyi Qin

piano & violin

Bronze Prize

⭐⭐

Elaina Murray & Vicky Zhao & Alex Zheng

flute & violin & piano